Kontrolní výbor

Členové

Miroslava Sovová (předseda, člen zastupitelstva)
Ing. Robert Korsa (člen zastupitelstva)
Pavel Sova (člen zastupitelstva)
                                                                                                                                                                

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
  • dohlíží na způsob a vybírání místních poplatků
  • namátkově kontroluje stav pokladny
  • kontroluje hospodaření s majetkem obce
  • provádí inventarizaci majetku obce
Zápisy kontrolního výboru