Zastupitelstvo obce

 ZASTUPITELSTVO OBCE NEVŘEŇ

Ing. Štěpánka Bejčková, starostka
Ing. Robert Korsa, místostarosta
Ing. Petr Holeček
Vlastimil Pechát
Bc. Lenka Raisová
František Čečil
Ing. Luboš Kašpar