Informace pro občany_ přijetí krizových opatření od 14.10.2020