Kontrola kotlů na tuhá paliva

Obecní úřad obdržel nabídku firmy TPT SERVIS s.r.o., IČ:01956752 na hromadnou kontrolu kotlů na tuhá paliva pro majitele nemovitostí v obci Nevřeň dne 17.-18.6.2020

Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3 roky a od 1.1.2020 se informace o kontrolách kotlů ukládají
do centrálního registru Ministerstva životního prostředí.

Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok. Tuto službu  pro majitele nemovitostí v Nevřeni provádí každoročně na podzim za zvýhodněnou cenu firma Ekotop Servis. Pokud však revizi spalinové cesty nemáte, doporučujeme nabídky využít, případně si zajistit kontrolu u jakékoliv jiné  odborné firmy.

Kontrola kotlů na tuhá paliva dle zákona 201/2012 Sb