Návrh závěrečného účtu svazku obcí Slavkovský les za rok 2018