VESNICE ROKU

Obec Nevřeň se v letošním roce přihlásila do soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova. Soutěž probíhá v krajském a poté i celostátním kole. V letošním roce je přihlášeno celkem 251 obcí, z toho 30 je z Plzeňského kraje a 7 z okresu Plzeň - sever. Soutěž vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství a oceněné obce získají finanční odměnu na svůj další rozvoj. Přihlášené obce jsou hodnotitelskou komisí posuzovány v několika oblastech, jejichž písemné zpracování bylo jednou z podmínek pro přihlášení do soutěže a jsou níže k nahlédnutí.  


Zúčastněné obce mohou v soutěži získat následující ocenění:
Zlatá stuha – nejvyšší ocenění
Modrá stuha – společenský život v obci
Bílá stuha – činnost mládeže
Zelená stuha – péče o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – spolupráce obce a zemědělského subjektu
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – ocenění příkladných staveb

Naši obec navštívila desetičlenná hodnotící komise v neděli 5. června 2016. Po uvítání starostkou obce a prohlídce obecního úřadu měli členové komise možnost prohlédnout si obec Nevřeň při projížďce kočárem s koňským spřežením pana Radoslava Macháče. Komise si prohlédla také návesní prostor, kapličku, pomník a hasičskou zbrojnici. Hlavní program byl pro hodnotitele připraven v Centru Caolinum, kde bylo pro všechny příchozí připraveno pohoštění, výstava obecních a hasičských kronik a strategické dokumenty. Zástupci obce představili členům komise a přítomným občanům život vesnice, společenské vyžití a kulturní akce, aktuální projekty i budoucí záměry obce, zejména v oblasti péče o krajinu a životní prostředí. Prezentace byla doprovázena fotografiemi a byla zakončena krátkým filmem o nevřeňském kaolinovém dolu.
Členové komise byli příjemní a usměvaví a dle pravidel soutěže po dvou hodinách strávených v Nevřeni odjeli hodnotit další přihlášenou obec. Nedělní ráno, na jehož přípravě se podílela řada lidí, bylo díky podpoře ze strany občanů a dobré náladě hodnotitelů velmi příjemné a nám teď už zbývá jen čekat na výsledek……

Vážení občané, Vám všem, kteří jste pomáhali při ranním úklidu po sobotní oslavě i Vám, kteří jste přišli podpořit naši prezentaci do Centra a také Vám, kteří si zvelebujete své domky, zahrádky i sousední veřejná prostranství velmi děkujeme. Budeme-li úspěšní, bude to i Vaší zásluhou – tak si držme palce!