Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Zásad územního rozvoje