Platby za svoz komunálního odpadu v Nevřeni za I. pololetí 2022