Knihovna

Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, Nevřeň 73.

Nabídku knih tvoří stálý knižní fond ve vlastnictví obce Nevřeň a dále výměnný soubor knih, který je obměňován každé 3-4 měsíce z Okresní knihovny v Plasích. Čtenářům naší Obecní knihovny lze na základě dohody s Městskou knihovonou Plasy zajistit požadovanou knihu nebo soubor knih pro povinnou četbu dětí a studentů. Doba pro dodání požadovaných knih je cca 1 týden. 

Otevírací doba

Pondělí od 14:00 do 17:00 hod. Nebo dle domluvy.

V případě dotazů a připomínek se obracejte na vedoucí knihovny, paní Soňa Janková+420 725 424 716

Níže naleznete seznam knih z výměnného souboru knihovny v Plasích, které máme aktuálně v naší knihovně:

 

Výměnný soubor z Plas


Nabídku stálého knižního fondu připravujeme.