OBECNÍ VODOVOD - aktuální informace

Vážení občané a vlastníci nemovitostí v obci Nevřeň,
firma STREICHER, spol. s r.o. dokončila stavbu obecního vodovodu a kanalizace v Nevřeni spolufinancovanou z dotace Ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje. Provozovatelem vodovodu je obec Nevřeň.

Od 10. října je možné na obecním úřadě po předchozí domluvě uzavírat odběratelské smlouvy na připojení na vodovod a na kanalizaci. Odběratelské smlouvy na kanalizační systém se týká všech nemovitostí, které jsou jakkoli napojeny na obecní kanalizaci. Odběr vody bude zahájen po montáži vodoměru a vodoměrné sestavy, vodné i stočné však bude účtováno až od příštího roku. Návrh odběratelské smlouvy je možné si předem vyzvednout na obecním úřadě nebo na žádost zaslat e-mailem.

Montáž vodoměrů zajišťuje pro provozovatele jednotně smluvní dodavatel Instalaterské práce Havránek, který dle zájmu vlastníků nemovitostí zajistí i další instalaterské práce včetně montáže vodoměrných sestav.


Malé vodoměrné šachty již mají zabudované vodoměrné sestavy. Do velkých vodoměrných šachet nebo sklepů je nutné vodoměrné sestavy osadit. Kvůli zajištění uniformity vodovodní sítě provozovatel požaduje tyto vodoměrné sestavy:
Vodoměrná sestava Bruse

Kvalita vody z vrtu, který zásobuje obec Nevřeň byla mimo jiné ověřena také speciálním rozborem na pesticidy a jejich metabolity, který potvrdil velmi dobrou kvalitu tohoto vodního zdroje.
rozbor vody zde


Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky napojené na vodovod ve správě Obce Nevřeň
Technické požadavky_vodovod

Všeobecné informace o připojení nemovitostí na vodovodní řad provozovaný obcí Nevřeň
Informace o připojení nemovitostí

 __________________________________________________________________________________________________

5.10.2022 od 9.00 hodin byla zahájena kolaudace vodovodu, kanalizace a ČOV a od pondělí 10.10. bude zahájeno uzavírání odběratelských smluv.

3.10.2022 proběhlo v Centru Caolinum veřejné jednání týkající se předání informací o dokončených stavbách a připojení na novou infrastrukturu.
30.9.2022
Dne 2.9. bylo zahájeno přejímací řízení a 9.9. byla stavba vodovodu a kanalizačních stok D2, E0 a E1 předána obci. Při přejímce byla zjištěna řada drobných nedodělků, které nemají vliv na provozování díla, a které firma Streicher postupně odstraňuje.

V průběhu stavby byla vrtnými pracemi poškozena část obecní kanalizace v Brance. Závada byla kamerou lokalizována, kanalizace byla tlakovou vodou vyčištěna a betonový sloup VO v místě výkopu bude do doby opravy zajištěn ocelovým lanem.
 
9.6.2022
Řada nemovitostí zahájila přípravy na připojení k vodovodnímu řadu. Upozorňujeme na nutnost dodržení projektů pro územní souhlas pro jednotlivé přípojky, drobné změny konzultujte zástupcem obecního úřadu. Pro připojení nemovitostí platí pravidla stanovená v  dokumentu "Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky napojené na vodovod ve správě Obce Nevřeň".  Více informací se dozvíte v níže přiloženém dokumentu nebo osobně obecním úřadě. Věnujte prosím dokumentům pozornost, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním nebo komplikacím před připojením.

Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky
Všeobecné informace_připojení nemovitosti k vodovodu
 
 31.5.2022
Stavba vodovodu pokračuje bez větších komplikací. Drobné problémy se řeší operativně a doposud bez vlivu na termín předání díla. Byl postaven vodojem a úpravna vody u zdroje vody u Komberské cesty a aktuálně je instalována technologie úpravny vody. Pokračují práce na uložení vodovodního řadu a přípojek k nemovitostem. Byl dokončena pokládka řadu od centra obce směrem na Novou Hospodu a k Centru Caolinum. Aktuálně probíhají práce na vodovodu v části obce směrem na Plzeň (v Brance) a na vodovodu a kanalizaci směrem na Příšov. Na vodoprávní úřad byla podána žádost o změnu stavby v prostoru centrální části obce, kde oproti navržené trase vodovodu v prostoru návsi bude stavba realizována na druhé straně silnice, aby nedošlo k poškození lip na návsi.
Vodojem 4Vodojem 5
Vodojem 6Vodojem 1
 Vodojem 3Vodojem 2
 Stavba 1
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2022
Stavební firma STREICHER spol. s r.o. provádí stavební práce v souladu s harmonogramem. Byla uložena kanalizace a hlavní vodovodní řad v Dolině a práce pokračují podél komunikace směrem na Příšov. Byly zahájeny práce na přípravě prostoru pro vodojem a úpravnu vody u vrtu, byla opravena Komberská cesta a jsou budovány přípojky k nemovitostem "Na kopci", byla zahájena stavba shybky pod tokem Třemošná.

Výstřižek vrt 1Výstřižek vrt 2

 Výstřižek Dolina u HynešeVýstřižek shybka

Výstřižek k PříšovuVýstřižek kanalizace u Čejků
 
27.2.2022
V polovině ledna byly po vánoční přestávce obnoveny výkopové a stavební práce. Aktuálně byly dokončeny přípojky k nemovitostem v části obce Vrchy a byla zahájena stavba vodovodu i kanalizace v části obce Dolina a ve směru na Příšov. V březnu by měly práce postupovat ve směru do centra obce k Nové Hospodě. 
  Výstřižek 3     Výstřižek 1 Výstřižek 2   
 
 
 
 

 

 

 

 

17.12.2021
V pátek 17.12.2021 byly ukončeny stavební práce v letošním roce a budou opět pokračovat ve druhé polovině ledna 2022.
3.12.2021
K 30.11.2021 byly ukončeny objednávky vodoměrných šachet a stavebních prací na přípojkách k nemovitostem od uzávěru k vodoměrným šachtám od f. STREICHER, spol. s r.o. a objednávkové listy byly předány stavební firmě.
Obecní úřad objednal vodoměrné šachty všem včas přihlášeným zájemcům, kteří měli zájem jen o šachty bez stavebních prací s termínem dodání v lednu 2022.

Stavební práce pokračují. Je hotový vodovodní řad od budoucího vodojemu (v poli nedaleko f. Berger Bohemia a.s.) směrem k prvním domům ve vesnici. S vodovodním potrubím je paralelně pokládána kabelová chránička pro možné budoucí využití. Aktuálně probíhají výkopové práce v lokalitě Na kopci směrem k požární nádrži a současně jsou dokončovány práce v lokalitě Velké Vrchy, kde část prací pod chodníkem směrem ke křižovatce probíhá šetrnějším způsobem - vrtáním. V příštím týdnu budou zahájeny práce od parkoviště v centru obce kolem firmy Peří Jan a dále bude vrtán vodovodní řad od vývěsek směrem k Centru Caolinum.

Stavební práce by měly být v letošním roce ukončeny 17. prosince a pokračovat se bude v lednu 2022.
12.11.2021
Od firmy STREICHER, spol. s r.o. jsme obdrželi nabídku na realizaci přípojek k nemovitostem od uzávěru k vodoměrné šachtě. Součástí nabídky je i dodávka a montáž vodoměrné šachty BOCR Trading s.r.o. - pro rodinné domy s 15% sazbou DPH.

POKUD MÁTE ZÁJEM O STAVEBNÍ PRÁCE NA PŘÍPOJCE K NEMOVITOSTI, NA POŽÁDÁNÍ VÁM PŘEDÁME NEBO E-MAILEM ZAŠLEME CENÍK (objednávkový list) STAVEBNÍCH PRACÍ FIRMY STREICHER, spol. s.r.o. VČ. DODÁNÍ A INSTALACE VODOMĚRNÝCH ŠACHET BOCR Trading s.r.o. Realizace budou řešeny s vlastníky nemovitostí individuálně.

Zájemci předají podepsaný objednávkový list na obecním úřadě a stavební firma je následně bude kontaktovat pro upřesnění a dohodu o finální ceně. Ceny vodoměrných šachet v ceníku jsou garantovány při dodávce do konce tohoto roku. Vaše rozhodnutí je žádoucí také v lokalitách, kde probíhá nebo se připravuje stavba.

Nabídka je informativní a samozřejmě platí, že si výkop, vodoměrnou šachtu i její osazení můžete zajistit sami. Pro jakékoliv dotazy jsme Vám k dispozici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.10.2021
U firmy STREICHER, spol. s r.o. byla poptána realizace přípojek k nemovitostem od uzávěru k vodoměrné šachtě. Nabídku obdržíme v následujících dnech.
S ohledem na možnou množstevní slevu byly také poptány vodoměrné šachty pro nemovitosti u firmy BOCR Trading s.r.o. (vodoměrná šachta doporučená v projektu). Nabídku vám doručíme do schránky během příštího týdne. Nabídka je informativní a samozřejmě platí, že si voodoměrnou šachtu i výkop můžete zajistit sami. Prosíme však, pokud budete mít o realizaci přípojky a (nebo) o vodoměrnou šachtu + její osazení zájem, nahlaste to prosím na obecním úřadě co nejdříve. Zájem o vodoměrné šachty potřebujeme nahlásit nejpozději do 15. listopadu!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.10.2021
Projektové dokumentace pro provedení jednotlivých domovních přípojek máme u povolených projektů již na obecním úřadě, jakmile obdržíme konečné faktury od projektanta, dáme vám telefonicky vědět a budou oproti platbě k vyzvednutí. Část projektů je na zatím stavebním úřadě a jsou postupně zpracovávány.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.10.2021
Byly zahájeny výkopové práce v lokalitě Komberské cesty (od vrtu směrem do obce), od 1. listopadu se začne kopat na Vrchách. O zahájení prací v každé lokalitě budeme občany informovat s předstihem. Pracovní doba bude od 7.00 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu by neměl být omezen průjezd k nemovitostem.

Zařízení staveniště je nyní na Komberské cestě a v části obce „Na kopci“, kde byla složena část stavebního materiálu a bude zde větší provoz nákladních vozidel, proto zde prosím zatím neparkujte.