OBECNÍ VODOVOD - aktuální informace

25.10.2021

Vážení občané a vlastníci nemovitostí v obci Nevřeň,
v tomto týdnu zahájila firma STREICHER, spol. s r.o. plánovanou stavbu obecního vodovodu v Nevřeni. Součástí projektu je také vybudování nových kanalizačních stok v Dolině a od mostu směrem k Příšovu.

Investiční projekt za téměř 28 mil. Kč vč. DPH bude dokončen za 10 měsíců a z velké části bude spolufinancována dotací Ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje.

SITUACE:
C1_PDPS_A3_REV0
C2_PDPS_3150X841_REV0


SMLOUVA O DÍLO:
SOD_vodovod a kanalizace Nevřeň_sign.
Harmonogram stavby dle lokalit

Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky napojené na vodovod ve správě Obce Nevřeň
Technické požadavky_vodovod

Všeobecné informace o připojení nemovitostí na vodovodní řad provozovaný obcí Nevřeň
Informace o připojení nemovitostí

9.6.2022
Řada nemovitostí zahájila přípravy na připojení k vodovodnímu řadu. Upozorňujeme na nutnost dodržení projektů pro územní souhlas pro jednotlivé přípojky, drobné změny konzultujte zástupcem obecního úřadu. Pro připojení nemovitostí platí pravidla stanovená v  dokumentu "Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky napojené na vodovod ve správě Obce Nevřeň".  Více informací se dozvíte v níže přiloženém dokumentu nebo osobně obecním úřadě. Věnujte prosím dokumentům pozornost, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním nebo komplikacím před připojením.

Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky
Všeobecné informace_připojení nemovitosti k vodovodu
 
 31.5.2022
Stavba vodovodu pokračuje bez větších komplikací. Drobné problémy se řeší operativně a doposud bez vlivu na termín předání díla. Byl postaven vodojem a úpravna vody u zdroje vody u Komberské cesty a aktuálně je instalována technologie úpravny vody. Pokračují práce na uložení vodovodního řadu a přípojek k nemovitostem. Byl dokončena pokládka řadu od centra obce směrem na Novou Hospodu a k Centru Caolinum. Aktuálně probíhají práce na vodovodu v části obce směrem na Plzeň (v Brance) a na vodovodu a kanalizaci směrem na Příšov. Na vodoprávní úřad byla podána žádost o změnu stavby v prostoru centrální části obce, kde oproti navržené trase vodovodu v prostoru návsi bude stavba realizována na druhé straně silnice, aby nedošlo k poškození lip na návsi.
Vodojem 4Vodojem 5
Vodojem 6Vodojem 1
 Vodojem 3Vodojem 2
 Stavba 1
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2022
Stavební firma STREICHER spol. s r.o. provádí stavební práce v souladu s harmonogramem. Byla uložena kanalizace a hlavní vodovodní řad v Dolině a práce pokračují podél komunikace směrem na Příšov. Byly zahájeny práce na přípravě prostoru pro vodojem a úpravnu vody u vrtu, byla opravena Komberská cesta a jsou budovány přípojky k nemovitostem "Na kopci", byla zahájena stavba shybky pod tokem Třemošná.

Výstřižek vrt 1Výstřižek vrt 2

 Výstřižek Dolina u HynešeVýstřižek shybka

Výstřižek k PříšovuVýstřižek kanalizace u Čejků
 
27.2.2022
V polovině ledna byly po vánoční přestávce obnoveny výkopové a stavební práce. Aktuálně byly dokončeny přípojky k nemovitostem v části obce Vrchy a byla zahájena stavba vodovodu i kanalizace v části obce Dolina a ve směru na Příšov. V březnu by měly práce postupovat ve směru do centra obce k Nové Hospodě. 
  Výstřižek 3     Výstřižek 1 Výstřižek 2   
 
 
 
 

 

 

 

 

17.12.2021
V pátek 17.12.2021 byly ukončeny stavební práce v letošním roce a budou opět pokračovat ve druhé polovině ledna 2022.
3.12.2021
K 30.11.2021 byly ukončeny objednávky vodoměrných šachet a stavebních prací na přípojkách k nemovitostem od uzávěru k vodoměrným šachtám od f. STREICHER, spol. s r.o. a objednávkové listy byly předány stavební firmě.
Obecní úřad objednal vodoměrné šachty všem včas přihlášeným zájemcům, kteří měli zájem jen o šachty bez stavebních prací s termínem dodání v lednu 2022.

Stavební práce pokračují. Je hotový vodovodní řad od budoucího vodojemu (v poli nedaleko f. Berger Bohemia a.s.) směrem k prvním domům ve vesnici. S vodovodním potrubím je paralelně pokládána kabelová chránička pro možné budoucí využití. Aktuálně probíhají výkopové práce v lokalitě Na kopci směrem k požární nádrži a současně jsou dokončovány práce v lokalitě Velké Vrchy, kde část prací pod chodníkem směrem ke křižovatce probíhá šetrnějším způsobem - vrtáním. V příštím týdnu budou zahájeny práce od parkoviště v centru obce kolem firmy Peří Jan a dále bude vrtán vodovodní řad od vývěsek směrem k Centru Caolinum.

Stavební práce by měly být v letošním roce ukončeny 17. prosince a pokračovat se bude v lednu 2022.
12.11.2021
Od firmy STREICHER, spol. s r.o. jsme obdrželi nabídku na realizaci přípojek k nemovitostem od uzávěru k vodoměrné šachtě. Součástí nabídky je i dodávka a montáž vodoměrné šachty BOCR Trading s.r.o. - pro rodinné domy s 15% sazbou DPH.

POKUD MÁTE ZÁJEM O STAVEBNÍ PRÁCE NA PŘÍPOJCE K NEMOVITOSTI, NA POŽÁDÁNÍ VÁM PŘEDÁME NEBO E-MAILEM ZAŠLEME CENÍK (objednávkový list) STAVEBNÍCH PRACÍ FIRMY STREICHER, spol. s.r.o. VČ. DODÁNÍ A INSTALACE VODOMĚRNÝCH ŠACHET BOCR Trading s.r.o. Realizace budou řešeny s vlastníky nemovitostí individuálně.

Zájemci předají podepsaný objednávkový list na obecním úřadě a stavební firma je následně bude kontaktovat pro upřesnění a dohodu o finální ceně. Ceny vodoměrných šachet v ceníku jsou garantovány při dodávce do konce tohoto roku. Vaše rozhodnutí je žádoucí také v lokalitách, kde probíhá nebo se připravuje stavba.

Nabídka je informativní a samozřejmě platí, že si výkop, vodoměrnou šachtu i její osazení můžete zajistit sami. Pro jakékoliv dotazy jsme Vám k dispozici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.10.2021
U firmy STREICHER, spol. s r.o. byla poptána realizace přípojek k nemovitostem od uzávěru k vodoměrné šachtě. Nabídku obdržíme v následujících dnech.
S ohledem na možnou množstevní slevu byly také poptány vodoměrné šachty pro nemovitosti u firmy BOCR Trading s.r.o. (vodoměrná šachta doporučená v projektu). Nabídku vám doručíme do schránky během příštího týdne. Nabídka je informativní a samozřejmě platí, že si voodoměrnou šachtu i výkop můžete zajistit sami. Prosíme však, pokud budete mít o realizaci přípojky a (nebo) o vodoměrnou šachtu + její osazení zájem, nahlaste to prosím na obecním úřadě co nejdříve. Zájem o vodoměrné šachty potřebujeme nahlásit nejpozději do 15. listopadu!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.10.2021
Projektové dokumentace pro provedení jednotlivých domovních přípojek máme u povolených projektů již na obecním úřadě, jakmile obdržíme konečné faktury od projektanta, dáme vám telefonicky vědět a budou oproti platbě k vyzvednutí. Část projektů je na zatím stavebním úřadě a jsou postupně zpracovávány.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.10.2021
Byly zahájeny výkopové práce v lokalitě Komberské cesty (od vrtu směrem do obce), od 1. listopadu se začne kopat na Vrchách. O zahájení prací v každé lokalitě budeme občany informovat s předstihem. Pracovní doba bude od 7.00 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu by neměl být omezen průjezd k nemovitostem.

Zařízení staveniště je nyní na Komberské cestě a v části obce „Na kopci“, kde byla složena část stavebního materiálu a bude zde větší provoz nákladních vozidel, proto zde prosím zatím neparkujte.