OBECNÍ VODOVOD - aktuální informace

25.10.2021

Vážení občané a vlastníci nemovitostí v obci Nevřeň,
v tomto týdnu zahájila firma STREICHER, spol. s r.o. plánovanou stavbu obecního vodovodu v Nevřeni. Součástí projektu je také vybudování nových kanalizačních stok v Dolině a od mostu směrem k Příšovu.

Investiční projekt za téměř 28 mil. Kč vč. DPH bude dokončen za 10 měsíců a z velké části bude spolufinancována dotací Ministerstva zemědělství a Plzeňského kraje.

SITUACE:
C1_PDPS_A3_REV0
C2_PDPS_3150X841_REV0


SMLOUVA O DÍLO:
SOD_vodovod a kanalizace Nevřeň_sign.
Harmonogram stavby dle lokalit

3.12.2021
K 30.11.2021 byly ukončeny objednávky vodoměrných šachet a stavebních prací na přípojkách k nemovitostem od uzávěru k vodoměrným šachtám od f. STREICHER, spol. s r.o. a objednávkové listy byly předány stavební firmě.
Obecní úřad objednal vodoměrné šachty všem včas přihlášeným zájemcům, kteří měli zájem jen o šachty bez stavebních prací s termínem dodání v lednu 2022.

Stavební práce pokračují. Je hotový vodovodní řad od budoucího vodojemu (v poli nedaleko f. Berger Bohemia a.s.) směrem k prvním domům ve vesnici. S vodovodním potrubím je paralelně pokládána kabelová chránička pro možné budoucí využití. Aktuálně probíhají výkopové práce v lokalitě Na kopci směrem k požární nádrži a současně jsou dokončovány práce v lokalitě Velké Vrchy, kde část prací pod chodníkem směrem ke křižovatce probíhá šetrnějším způsobem - vrtáním. V příštím týdnu budou zahájeny práce od parkoviště v centru obce kolem firmy Peří Jan a dále bude vrtán vodovodní řad od vývěsek směrem k Centru Caolinum.

Stavební práce by měly být v letošním roce ukončeny 17. prosince a pokračovat se bude v lednu 2022.
12.11.2021
Od firmy STREICHER, spol. s r.o. jsme obdrželi nabídku na realizaci přípojek k nemovitostem od uzávěru k vodoměrné šachtě. Součástí nabídky je i dodávka a montáž vodoměrné šachty BOCR Trading s.r.o. - pro rodinné domy s 15% sazbou DPH.

POKUD MÁTE ZÁJEM O STAVEBNÍ PRÁCE NA PŘÍPOJCE K NEMOVITOSTI, NA POŽÁDÁNÍ VÁM PŘEDÁME NEBO E-MAILEM ZAŠLEME CENÍK (objednávkový list) STAVEBNÍCH PRACÍ FIRMY STREICHER, spol. s.r.o. VČ. DODÁNÍ A INSTALACE VODOMĚRNÝCH ŠACHET BOCR Trading s.r.o. Realizace budou řešeny s vlastníky nemovitostí individuálně.

Zájemci předají podepsaný objednávkový list na obecním úřadě a stavební firma je následně bude kontaktovat pro upřesnění a dohodu o finální ceně. Ceny vodoměrných šachet v ceníku jsou garantovány při dodávce do konce tohoto roku. Vaše rozhodnutí je žádoucí také v lokalitách, kde probíhá nebo se připravuje stavba.

Nabídka je informativní a samozřejmě platí, že si výkop, vodoměrnou šachtu i její osazení můžete zajistit sami. Pro jakékoliv dotazy jsme Vám k dispozici.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.10.2021
U firmy STREICHER, spol. s r.o. byla poptána realizace přípojek k nemovitostem od uzávěru k vodoměrné šachtě. Nabídku obdržíme v následujících dnech.
S ohledem na možnou množstevní slevu byly také poptány vodoměrné šachty pro nemovitosti u firmy BOCR Trading s.r.o. (vodoměrná šachta doporučená v projektu). Nabídku vám doručíme do schránky během příštího týdne. Nabídka je informativní a samozřejmě platí, že si voodoměrnou šachtu i výkop můžete zajistit sami. Prosíme však, pokud budete mít o realizaci přípojky a (nebo) o vodoměrnou šachtu + její osazení zájem, nahlaste to prosím na obecním úřadě co nejdříve. Zájem o vodoměrné šachty potřebujeme nahlásit nejpozději do 15. listopadu!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.10.2021
Projektové dokumentace pro provedení jednotlivých domovních přípojek máme u povolených projektů již na obecním úřadě, jakmile obdržíme konečné faktury od projektanta, dáme vám telefonicky vědět a budou oproti platbě k vyzvednutí. Část projektů je na zatím stavebním úřadě a jsou postupně zpracovávány.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.10.2021
Byly zahájeny výkopové práce v lokalitě Komberské cesty (od vrtu směrem do obce), od 1. listopadu se začne kopat na Vrchách. O zahájení prací v každé lokalitě budeme občany informovat s předstihem. Pracovní doba bude od 7.00 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu by neměl být omezen průjezd k nemovitostem.

Zařízení staveniště je nyní na Komberské cestě a v části obce „Na kopci“, kde byla složena část stavebního materiálu a bude zde větší provoz nákladních vozidel, proto zde prosím zatím neparkujte.