Činnost komisí

Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva obce jsou iniciativní a kontrolní orgány. Finanční a kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně. Povinnost je dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje zastupitelstvo a ze své činnosti také zastupitelstvu odpovídají.

Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisují ho všichni členové výboru. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Zápis předloží výbor zastupitelstvu obce.