Finanční výbor

Členové

Lenka Raisová (předseda, člen zastupitelstva)
František Čečil (člen zastupitelstva)
Ing. Luboš Kašpar (člen zastupitelstva)

připravuje návrh rozpočtu obce a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení

  • vyjadřuje se k výsledkům hospodaření obce
  • namátkově kontroluje čerpání rozpočtu obce a dbá na hospodárné vynakládání finančních prostředků obce
  • předkládá iniciativně návrhy na obecně závazné vyhlášky obce včetně jejich novelizace
  • navrhuje výši místních poplatků
  • navrhuje rozpočtové změny