Kontrolní výbor

Členové

Ing. Petr Holeček (předseda, člen zastupitelstva)
Vlastimil Pechát (člen zastupitelstva)
Roman Krejčí (občan)
                                                                                                                                                                

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
  • dohlíží na způsob a vybírání místních poplatků
  • namátkově kontroluje stav pokladny
  • kontroluje hospodaření s majetkem obce
  • provádí inventarizaci majetku obce