Czech Point

Czech POINT v Nevřeni

Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál poskytuje vydávání ověřených výstupů z registrů veřejné správy.

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Více informací o projektu CzechPoint naleznete na stránkách projektu

Na  Obecním úřadě v Nevřeni v úředních hodinách můžete požádat o  vydání ověřeného výstupu z ISVS z těchto rejstříků: 

Výpis z Katastru nemovitostí 

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis bodového hodnocení osoby z centrálního registru řidičů

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Ceník služeb:

Cena za ověřený výstup (z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z registru řidičů)

a) první strana – 100,- Kč
druhá a každá další strana – 50,- Kč

b) druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran – 50,- Kč 

Služeb Czech Point můžete kdykoliv využít také na kterékoliv poště.