Demolice budovy pohostinství a hasičské zbrojnice - červenec 2013_uskutečněno za finanční podpory Plzeňského kraje