Veřejné zakázky a výběrová řízení

Obec Nevřeň zveřejňuje veřejné zakázky a uzavřené smlouvy na internetových stránkách obce, smlouvy na zakázky nad 500 tis. Kč bez DPH také na profilu zadavatele: 

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecNevren

Výběrové řízení na stavební práce "Výstavba vodovodu v obci Nevřeň, Plzeň-sever a doplnění kanalizačních stok D2, E0, E1 v obci Nevřeň" - zjednodušené podlimitní řízení - ukončeno, smlouva podepsána

Veškeré informace a podklady k veřejné zakázce jsou zveřejněné na profilu zadavatele ZDE

 

Výběrové řízení na stavební práce "Kaolinový důl Nevřeň - úprava veřejného prostranství" - veřejná zakázka malého rozsahu - ukončeno

Smlouva o dílo_MENE INDUSTRY s.r.o.

Veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň

Výběrové řizení na služby "Projektová dokumentace pro výstavbu vodovodu v obci Nevřeň, Plzeň-sever" - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno 4.10.2018 - 18.10.2018 - ukončeno

Smlouva o dílo -_PD pro výstavbu vodovodu v obci Nevřeň
Dodatek č. 1 ke SOD - PD pro výstavbu vodovodu v obci Nevřeň

Zadávací podmínky a další dokumenty k výběrovému řízení jsou k dispozici na OÚ Nevřeň a na profilu zadavatele www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecNevren

Veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň

Výběrové řízení na stavební práce "Stavební úpravy a přístavba skladů a garáží na p. č. st. 60/2 v obci a k.ú. Nevřeň" - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřeněno 24.9.2018 - 10.10.2018 - ukončeno

Zadávací podmínky a další dokumenty k výběrovému řízení jsou k dispozici na OÚ Nevřeň,
smlouva o dílo je zveřejněna na profilu zadavatele www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecNevren

Úprava veřejné zeleně na návsi v Nevřeni a pořízení žacího traktoru 
Informace o projektu_publicita

Výběrové řízení  "Pořízení žacího traktoru pro obec Nevřeň" - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno 7.5.2018 - 27.5.2018 - ukončeno
Výběrové řízení "Zeleň před obchodem - obec Nevřeň" - veřejná zakázka malého rozsahu - ukončeno
Výběrové řízení na stavební práce "CCN - Exteriér - oddělení areálu"  - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno 15.10.2016 - ukončeno

Veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň

Výběrové řízení na stavební práce "Nevřeň - nový zdroj pitné vody" - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno na úřední desce od 17.8.2015 - 4.9.2015 - ukončeno

 Veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň

Výběrové řízení na stavební práce "Nevřeň - výstavba tůně" - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno na úřední desce od 25.8. - 10.9.2014 - ukončeno

veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň

Výběrové řízení na dodávku služeb "Obnova aleje Nevřeň" - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno na úřední desce od 25.8. - 10.9.2014 - ukončeno

veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň  

 Výběrové řízení na stavební práce "Víceúčelový přístřešek a zpevněná plocha Nevřeň" - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno na úřední desce od 12.5. - 27.5.2014 - ukončeno

veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň

Výběrové řízení na zakázku Centrum Caolinum Nevřeň - expozice, mobiliář, publicita - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno na úřední desce od 28.4. - 15.5.2014 - ukončeno

veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň

Výběrové řízení na stavební práce  "OÚ Nevřeň č. p. 73 - zlepšení tepelně technických vlastností objektu" - veřejná zakázka malého rozsahu - zveřejněno na úřední desce od 31.3. - 15.4.2014 - ukončeno

 veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň

Výběrové řízení na stavební práce - Centrum Caolinum Nevřeň –VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - veřejná zakázka malého rozsahu - ukončeno

 veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň 

Výběrové řízení na stavební práce - ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE NEVŘEŇ - VRCHY - veřejná zakázka malého rozsahu - ukončeno

 veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň 

Výběrové řízení na stavební práce -Nevřeň - Vrchy - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - veřejná zakázka malého rozsahu - ukončeno

 veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň 

Výběrové řízení na stavební práce - OBECNÍ ÚŘAD NEVŘEŇ - REKONSTRUKCE STROPU NAD 1. NP - veřejná zakázka malého rozsahu - ukončeno

  veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň 

Výběrové řízení na stavební úpravy bodovy smíšeného zboží v Nevřeni - veřejná zakázka malého rozsahu - ukončeno                                   

 veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň 

Centrum Caolinum  a Hasičská zbrojnice Nevřeň - výběrové řízení na dodavatele stavby - otevřené řízení - ukončeno

 veškeré dokumenty k veřejné zakázce jsou k nahlédnutí na OÚ Nevřeň