Bývalý hlubinný kaolinový důl v Nevřeni

Bývalý hlubinný kaolinový důl v Nevřeni byl zpřístupněn pro veřejnost.
Důl provozuje obec Nevřeň prostřednictvím příspěvkové organizace Centrum Caolinum Nevřeň.

Informace o návštěvě dolu, vstupném a termínech prohlídek najdete zde:
www.centrumcaolinum.cz/cs/pod-zemi-1560171596/byvaly-hlubinny-kaolinovy-dul-v-nevreni-1560236076/navsteva-nevrenskeho-podzemi/