O obci

GEO informace

loc: 49.8227158 13.2745218

49°49’21.778″N 13°16’28.279″E

Obec Nevřeň je součástí okresu Plzeň sever a náleží pod Plzeňský kraj. Najdete ji asi 13 km severozápadně od centra Plzně, 1 km severně od státní silnice Plzeň-Karlovy Vary a 14 km severně od města Nýřany, které je příslušnou obcí s rozšířenou působností. Malebná vesnička leží v nadm. výšce 398 m a rozkládá se v údolí po obou březích potoka Třemošná (dříve Všerubský potok). Okolí tvoří hojně lesnatá pahorkatina. Zalesněná je cca jedna třetina obce.

Obec má v současnosti 259 trvale hlášených obyvatel a 132 popisných čísel.   

Mapa popisných čísel

Součástí obce je osada Nová Hospoda se sedmi popisnými čísly, ležící asi 1 km od obce Nevřeň přímo na státní silnici Plzeň – Karlovy Vary. Do r. 1960 náležela k obci i osada Kokořov, nyní je pod správou obce Všeruby. Katastrální území obce čítá 633 ha, asi 50 procent z toho tvoří orná půda. Většinu orné půdy obhospodařuje Žilovská zemědělská a.s.

Obec byla v historii známá těžbou kaolinu, výrobnou cementových výrobků a těžbou černého uhlí na šachtě Irena.

Obecní úřad sídlí v budově bývalé školy. Dominantou obce je náves s kapličkou, pomníkem obětem 1. a 2. světové války a devadesátiletými rozložitými lipami.

V obci aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů a dále místní skupina Červeného kříže.

V současnosti podniká v obci řada drobných podnikatelů, své provozovny v Nevřeni má např. firma Václav Kukeně – VOM, s.r.o. , poskytující služby v oblasti ocelových konstrukcí a jeřábových prací, nebo firma JAN, zabývající se čištěním peří a prodejem peřových výrobků. V osadě Nová Hospoda je nově zrekonstruovaný hostinec u Krystlů a obalovna živičných směsí firmy Berger Bohemia.

Obec je členem dobrovolných svazků obcí „Svazek obcí Krašov“ a „Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova“. „Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova“ je členem Místní akční skupiny Náš Region.

Občanská vybavenost

- v obci není vodovod, zásobování vodou je prováděno z vlastních studní
- je vybudována kanalizace na dešťovou vodu
- v r. 1999 byla provedena plynofikace obce Nevřeň, později také části Nová Hospoda.
- v obci se nachází prodejna smíšeného zboží
- škola v místě není, děti dojíždějí do základních škol do Chotíkova a do Plzně
- pošta byla zrušena v r. 1985, v současné době obsluhuje obec pošta Třemošná
- nejbližší zdravotnické středisko s ordinacemi praktického, ženského, dětského a zubního lékaře a lékárna jsou nedalekých Všerubech
- obec spadá pod obvodní oddělení Policie v Úněšově

Budova společenského sálu s pohostinstvím a hasičská zbrojnice byly zničeny požárem v březnu roku 2012. Zachován zůstal venkovní altán s tanečním parketem a sportoviště s dětským koutkem.

V současnosti probíhají činnsti související s obnovou poničené budovy s cílem vytvořit tu centrum, které budou využívat nejen místní obyvatelé, ale také návštěvníci obce.