Spadliny

Spadliny – velmi zajímavá lokalita zejména pro speleology, která v okolí nemá obdoby.

Jedná se o několik set metrů monumentálních chodeb z 19.stol. na těžbu kaolinu. Těžba byla zahájena v roce 1870, těžilo se zde chodbicováním,od roku 1890 sudováním. Do roku 1884 se těžilo ručně – ručně vykopaný pískovec se ze štol vyvážel na kolečkách, drtil se, plavil a ručně lisoval. Poté byla vyražena úpadnice do plavírny, vozy zde tahala lokomotiva.

V roce 1897 byla těžba ukončena, přestože zásoby kaolinu byly značné. Našla se totiž snadněji přístupná lokalita nedaleko Kaznějova. Zůstala zde podzemní síť štol a sálů, které jsou velkolepým dílem a překvapují svou přesnou geometrií.

Chodby jsou vysoké až 18 m (původní nízké chodby se prohlubovaly po zjištění, že kaolin je i pod podlahami) a jsou v několika úrovních. Ve velkém sálu je množství ornamentů a kaolinových sošek od návštěvníků podzemí. Většina chodeb končí závalem, za jedním prokopaným závalem je obrovský sál plný kaolinových soch. Původní rozsah chodeb je dodnes neznámý.

Od 50.let 20.století se o lokalitu začali zajímat plzeňští jeskyňáři, kterým se nakonec v roce 1981 podařilo část podzemí otevřít a zmapovat. Zpřístupněná partie sice tvoří jen část původního rozsahu dolu, jak je patrné i na povrchu z četných propadů (odtud název Spadliny), ale zato byla velmi dobře zachovalá. Vstup do podzemí tvoří asi 4 m dlouhá betonová skruž na jejímž konci je ještě několik metrů dlouhý strmý svah. Důl není volně přístupný. Dílo je uzamčeno a chráněno.

Více o Spadlinách např. na www.podzemi-cma.cz nebo na dalších internetových stránkách návštěvníků Spadlin.