Dokumenty ke stažení

Přihlášení k místnímu poplatku ze psa
Přihlášení_poplatek ze psa

Odhlášení psa
Odhlášení_poplatek ze psa

Žádost o povolení ke kácení určených dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Žádost o povolení ke kácení

Žádost o samovýrobu palivového dříví v obecních lesích obce Nevřeň
Žádost o samovýrobu palivového dříví

Žádost o svoz tuhého komunálního odpadu
Žádost o svoz TKO