Kronika obce

Kroniky obce Nevřeň jsou vám k dispozici

kronika_titul_1923
Pro všechny, kteří se zajímají o život v Nevřeni, o její historii i současnost zajistil obecní úřad digitalizované kroniky a fotoalba obce, a to od roku 1923 do roku 2011 včetně. Zpracované pamětní knihy jsou uloženy na dvou DVD a jednom CD, ale můžete mít i každou skupinu samostatně.


1. 1923 – 1980 a 1980 – 2003 a 2003 – 2011
2. Fotoalba obce 1. – 4.
3. Fotoalbum 5 

A jak můžete kroniky získat?

Kroniky bude zajišťovat obecní úřad na objednávku. Objednáte si o co máte zájem.

Způsob objednání:

- E-mailem na adrese nevren@nevren.cz
- telefonicky na obecním úřadě v úředních hodinách na čísle 377 958 283
- osobně na obecním úřadě

Cena jednoho DVD nebo CD je 50,- Kč vč. DPH

Přejeme vám zajímavé listování historií obce.

Obecní úřad a kronikářka obce uvítají jakékoliv další zajímavé materiály, dokumenty či fotografie zachycující dávnou i nedávnou historii obce. Budeme rádi za zapůjčení těchto materiálů ke zkopírování. Děkujeme.

Kroniky ke stažení (formát pdf):

- Kronika z období 2004 – 2011 (velikost 32.5 MB)
- Pamětní kniha 1980 – 2003 (velikost 70.4 MB)
- Pamětní kniha 1923 – 1980 (velikost 43.5 MB)

Fotoalba ke stažení (formát pdf):

- Fotoalbum 1 (velikost 24.5MB)
- Fotoalbum 2 (velikost 18.1MB)
- Fotoalbum 3 (velikost 16.3MB)
- Fotoalbum 4 (velikost 19.1MB)