Červený kříž

Historie Červeného kříže v Nevřeni

Tato organizace, která působí v Nevřeni patrně od roku 1960 (přesnější záznamy o vzniku nejsou dochovány), je organizací starající se o společenské a kulturní vyžití občanů obce. V roce 1960 byla předsedkyní Jana Krystlová, jednatelem Dana Pittrová.

Do roku 1989 byla součástí Národní fronty a podléhala tehdejším normám. V té době byla předsedkyní Jaroslava Khailová, od roku 1986 pak Marie Matoušová.

Po roce 1990 se činnost výrazně zviditelnila. V letech 1992 – 1999 organizoval Červený kříž několik zdravotních přednášek, hromadných výletů (Země živitelka, Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Zbraslav, Křivoklát, Lány apod.) i divadelní představení (Drákula apod.).

V roce 2012 měla organizace 45 členů. Pořádala pravidelné akce pro děti (mikulášská nadílka, maškarní bál, dětský den apod.), organizovala pravidelné úklidy obce, nezapomínala na významná životní jubilea svých členek.

Koncem roku 2012 byla činnost Červeného kříže oficiálně ukončena, bývalé členky však i nadále aktivně spolupracují s obecním úřadem a místním Sdružením dobrovolných hasičů a pokračují v pořádání nejrůznějších kulturních akcí pro všechny věkové skupiny obyvatel. V letošním roce to byl např. zájezd do divadla,  Dětský den nebo Vítání prázdnin.