Sbor dobrovolných hasičů

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Nevřeni

Znak SDHSbor dobrovolných hasičů v Nevřeni byl založen 8. srpna 1906, měl 18 členů.Prvním starostou sboru se stal František Škoula (do roku 1919), poté Vojtěch Legát (do roku 1923), následoval Martin Kabát starší (do roku 1932) a do roku 1951 byl starostou Martin Škoula.

Prvním velitelem se stal Jan Bíba. Od roku 1914 až do roku 1932 M. Škoula současně vykonával funkci velitele a starosty a velitele Žilovského okrsku.

První dobrovolní členové sboru měli za úkol chránit majetek svých bližních. Od firmy Smekal získal sbor první hasičskou stříkačku.Od roku 1907 až do roku 1932 likvidovali hasiči v obci 21 požárů.

V roce 1936 (27. 5.) zakoupil sbor dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy Mára z Tábora s výkonem 1200 litrů za minutu.

Od roku 1936 až do roku 1969 byla hasičská zbrojnice na návsi vedle bývalého obecního úřadu. Protože již nevyhovoval, byla postavena nová u místního hostince, která byla poničena při požáru hostince v březnu roku 2012.

V roce 1972 dostal sbor novou motorovou stříkačku PPS 12, již v té době velmi moderní. Od obecního úřadu obdržel sbor AVIA 30A, obojí slouží do dnešních dnů.

V současné době má sbor hasičů 86 členů, v roce 2016 oslavil 110 let existence.

Členové SDH jsou velmi aktivní, co se týče dění v obci. Ve svém volném čase zajišťují celou řadu prací pro obec a jsou úspěšnými pořadateli mnoha kulturních a sportovních akcí. Asi nejznámější a v širokém okolí známá a oblíbená je podzimní soutěž „Nevřeňské bloudění“, které každoročná přiláká několik stovek účastníků, zejména dětí. Velký dík a uznání zasluhuje místní SDH právě za práci s dětmi a mládeží. Nevřeňská družstva mladých hasičů jsou majiteli mnoha úspěchů a ocenění okresního, krajského i celorepublikového významu.

Více informací na www.sdhnevren.ic.cz