Sčítání lidu, domů, a bytů v roce 2021 v České republice

Online sčítání lidu startuje již tuto sobotu!

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťuje z velké části Česká pošta. Distribuce a sběr listinných formulářů budou probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů za dodržení aktuálních hygienických opatření.

Předem děkujeme všem za spolupráci a účast!

Stručně o online sčítání

Online fáze sčítání probíhá od 27. 3. do 9. 4. 2021

  • Webový formulář je k dispozici na www.scitani.cz/csu/scitani2021/scitani-online
  • Mobilní aplikaci si můžete stáhnout na App Store a Google Play „Sčítání21“
  • Průměrná doba vyplnění je formuláře je 15 minut
  • Ideální způsob vyplnění je, pokud respondent vyplní za sebe a všechny členy domácnosti najednou, má však také možnost poslat ostatním členům domácnosti odkaz.
  • V průběhu vyplňování máte možnost ukládat rozpracovaný formulář (vlastní volba hesla) a opětovný návrat k němu.
Formuláře ke stažení:

Informační letáček ČSÚ