Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Vítejte! > Hasiči Nevřeň > Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nevřeň

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Nevřeň

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb,. ve znění pozdějších předpisů,tedy zákonem „O požární ochraně“.
Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb,.je obec.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

 • a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce,která provádí hašení požárů a záchranné práce
  při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního prá-
  vního předpisu ve svém územním obvodu,členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za ha-
  šení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimo-
  pracovní době poskytuje odměnu.
 • b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 • d) Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.
 • e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků,členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků,popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18,jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce atd.