Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Vítejte! > Život v obci > Lesní hospodářství a palivové dřevo

Lesní hospodářství a palivové dřevo

Obec Nevřeň má v majetku 76,9 ha lesních pozemků na katastrálních územích Nevřeň, Příšov a Kůští, na kterých hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu 2015 - 2024. Lesní hospodářský celek (LHC) tvoří převážně jehličnany (94%) - borovice (80%) a smrky (11%). Najdete tu ale také břízy, osiky a duby, z geograficky nepůvodních dřevin pak modřín, vejmutovka, borovice černá a dub červený.

Nevřeňské lesy  spravuje odborný lesní hospodář Ing. Petr Hynek.

 

PALIVOVÉ DŘEVO

Obec Nevřeň nabízí palivové dříví z obecních lesů průběžně formou samovýroby nebo příležitostně po těžbě hotové dříví v kládách za cenu dle sitace na trhu. Aktuálně je k dispozici cca 50 prm hotového dřeva v kládách za cenu 660 Kč/prm vč. DPH

Cena samovýroby platná od 1.1.2022 je pro občany obce Nevřeň 100 Kč za prostorový metr bez DPH, dřevo z hůře dostupného terénu je zdarma. Pro ostatní zájemce je cena samovýroby 200 Kč/prm bez DPH, v případě samovýroby v hůře přístupné lokalitě 100 Kč/prm bez DPH.

Sazba DPH na palivové dřevo je od 1.1.2024 21%.

Zájemce o samovýrobu vyplní Žádost o samovýrobu a doručí ji na obecní úřad, který žadatele zaeviduje do pořadníku. Žadatel je poté je kontaktován lesním hospodářem, který mu zadá samovýrobu a po jejím ukončení změří množství vytěženého dřeva.

Pravidla pro samovýrobu palivového dříví

Žádost o samovýrobu