Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Vítejte! > Úřad a samospráva > Samospráva obce

Samospráva obce

Zastupitelstvo obce Nevřeň

Ing. Štěpánka Bejčková starostka  724 325 864
Ing. Robert Korsa místostarosta  604 170 051
     
Ing. Petr Holeček zastupitel předseda finančního výboru
Ing. Mgr. Helena Korsová zastupitel člen finančního výboru
František Čečil zastupitel předseda kontrolního výboru
Vlastimil Pechát zastupitel člen kontrolního výboru
Pavel Sova ml. zastupitel člen kontrolního výboru

 

Termíny jednání zastupitelstva obce

27.4.2023 17:00

 

Činnost komisí

Výbory zastupitelstva obce jsou iniciativní a kontrolní orgány. Finanční a kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně. Povinnost je dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje zastupitelstvo a ze své činnosti také zastupitelstvu odpovídají.

 

Finanční výbor

 • předseda: Ing. Petr Holeček
 • členové:    Ing. Mgr. Helena Korsová, Roman Krejčí

Aktivity výboru

 • připravuje návrh rozpočtu obce a předkládá zastupitelstvu obce ke schválení
 • vyjadřuje se k výsledkům hospodaření obce
 • namátkově kontroluje čerpání rozpočtu obce a dbá na hospodárné vynakládání finančních prostředků obce
 • předkládá iniciativně návrhy na obecně závazné vyhlášky obce včetně jejich novelizace
 • navrhuje výši místních poplatků
 • navrhuje rozpočtové změny

Kontrolní výbor

 • předseda: František Čečil
 • členové:    Vlastimil Pechát, Pavel Sova ml.

Aktivity výboru

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
 • dohlíží na způsob a vybírání místních poplatků
 • namátkově kontroluje stav pokladny
 • kontroluje hospodaření s majetkem obce
 • provádí inventarizaci majetku obce